Slide: Tiên lượng chung của ung thư dạ dày

Thể bệnh: Ung thư thể loét tiên lượng nhẹ hơn loại xâm nhiễm, sùi.

Theo Sức khỏe và Đời sống