Slide: Triệu chứng phổ biến của dị ứng thực phẩm

Dấu hiệu của bệnh dị ứng thường đa dạng. Tuy nhiên, người bệnh thường có những biểu hiện đặc trưng.

   

Theo Sức khỏe và Đời sống