Slide: Ung thư dạ dày trên thế giới và Việt Nam

Tỷ lệ tử vong cho 100.000 dân ở một số nước như sau: Nhật Bản: 66,7%, Nouvell Selande: 16,5%, Chi-lê: 56,5%, Aung thuralia: 15,5%, Áo: 40%, Phần Lan: 35,7%.

Theo Sức khỏe và Đời sống