Slide: Ung thư dạ dày trên thế giới và Việt Nam

Người có nhóm máu A có tỷ lệ ung thư dạ dày cao hơn các nhóm máu khác.

Theo Sức khỏe và Đời sống