Slide: Ung thư dạ dày trên thế giới và Việt Nam

Người viêm dạ dày mạn tính thể teo nhất là có thể dị sản ruột và viêm dạ dày mạn tính của bệnh thiếu máu Biermer (6-12%), các bệnh nhân này dễ bị ung thư dạ dày.

Theo Sức khỏe và Đời sống