Slide: Ung thư dạ dày trên thế giới và Việt Nam

Bệnh Polyp to >2cm ở dạ dày.

Theo Sức khỏe và Đời sống