Slide: Ung thư dạ dày trên thế giới và Việt Nam

Yếu tố di truyền: Gia đình có người bị ung thư dạ dày sẽ có nguy cơ mắc nhiều gấp 4 lần các gia đình khác (Vida Beek Mosbeeck).

Theo Sức khỏe và Đời sống