Slide: Việc cần làm trong cấp cứu cao huyết áp

Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong việc cấp cứu cho người bệnh cao huyết áp là không được làm tụt huyết áp đột ngột và kéo dài.

Theo Sức khỏe và Đời sống