Slide: Xây dựng thực đơn cho người tiểu đường

1. Đảm bảo đủ năng lượng để giữ cân nặng bình thường: Nhu cầu phụ thuộc vào: tuổi, giới, loại công việc lao động nặng hay nhẹ, thể trạng béo hay gầy.

Theo Sức khỏe và Đời sống