Sống thọ hơn nhờ đi bộ

Đi bộ là một trong những cách đơn giản để giữ gìn sức khỏe và giảm cân. Bài tập này phù hợp với mọi lứa tuổi, kể cả người có thể trạng yếu.

Theo Sức khỏe và Đời sống