Tạo cảm hứng làm việc từ những điều 'nhỏ mà có võ'

Bạn có hạnh phúc hay không? Bạn có sống khỏe mạnh hay không? Câu trả lời tùy thuộc vào môi trường sống bạn đang tồn tại, mà nơi làm việc là điều quyết định cho câu trả lời đó. 9 cách sau có thể giúp bạn tránh căng thẳng nơi làm việc.

Theo Sức khỏe và Đời sống