Tìm đến cái chết vì áp lực vượt quá sức chịu đựng

Học sinh bị trầm cảm vì áp lực học hành, người đi làm bị trầm cảm vì áp lực công việc, vợ chồng bị trầm cảm vì những căng thẳng trong gia đình…

Theo Sức khỏe và Đời sống