Top 5 sinh vật nhỏ nhưng nguy hại cho sức khỏe

Chấy: Sinh vật này lây lan với tốc độ chóng mặt giữa người bị nhiễm chấy và người bình thường. Chúng sinh sôi nảy nở trên tóc đồng thời gây cảm giác ngứa rất khó chịu. Đồng thời, đầu trẻ em là địa điểm ưa thích để chấy hoạt động.

Theo Sức khỏe và Đời sống