CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM X

Tỷ lệ bao phủ BHYT gần 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao

Thời sự - 14/10

Tính đến hết tháng 8/2020, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 86,4 triệu người; đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Chiều 14/10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc 4rpThịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Đại hội có lãnh đạo một số bộ, ngành, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cùng hơn 400 tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua 5 năm qua.

Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH Việt Nam nhằm tổng kết phong trào thi đua (PTTĐ) và công tác khen thưởng (CTKT) giai đoạn 2016 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong PTTĐ yêu nước, đồng thời tiếp tục cổ vũ, động viên công chức, viên chức và người lao động (CCVC) trong toàn Ngành đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động tặng 11 tập thể và 4 cá nhân. Tám tập thể vinh dự được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, 7 tập thể và 14 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước của ngành BHXH

Công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào thực chất

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết 5 năm qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo ngành và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định đúng vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và coi đây là công cụ quản lý hiệu quả, nhân văn nên đã tập trung đẩy mạnh triển khai.

Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và nhiệm vụ chính trị của ngành, tạo một khí thế mới, phát huy tác dụng, hiệu quả và nhiều chuyển biến tích cực.

Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tổ chức thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong phong trào 'Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới,' Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho trong giai đoạn 2010-2015 và 2016-2020.

Các đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo giảm nghèo ở địa phương, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mục tiêu xóa đói giảm nghèo bằng nhiều hình thức đóng góp kinh phí ủng hộ tặng thẻ bảo hiểm y tế, xây nhà tình nghĩa...

Phát động các PTTĐ thường xuyên, chuyên đề

Trong giai đoạn 2016 - 2020, BHXH Việt Nam đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện 04 PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm:

'Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới';

'Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau';

'Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển';

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu khai mạc tại Đại hội

'Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở'; trong đó tập trung chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh việc hưởng ứng và tổ chức thực hiện 04 PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ phát động, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các PTTĐ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và phát động 02 PTTĐ theo giai đoạn; 05 PTTĐ thường xuyên hàng năm và 10 PTTĐ chuyên đề theo đợt phù hợp nhiệm vụ chính trị hàng năm và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần quyết tâm hoàn thành, cụ thể như sau:

'Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016';

'Kỷ cương - Đoàn kết - Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017';

'Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp' năm 2018;

'Công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam';

'Công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020'…

Năm 2020, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ngoài việc tích cực, chủ động tham mưu với Chính phủ, các bộ quản lý Nhà nước về giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân do ảnh hưởng của dịch như thực hiện kịp thời việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với doanh nghiệp, thanh toán kịp thời các dịch vụ y tế liên quan đến chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, thực hiện chi trả các chế độ ốm đau, bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia,… Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác định chiến lược phát triển đối tượng tiềm năng năm 2020 là khu vực phi chính thức.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hai Lễ ra quân 'Hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân-Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện''Hưởng ứng Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam-Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình,' vận động được gần 124.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN hằng năm đều tăng vượt so với Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao

Các PTTĐ đã tạo động lực cho các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị hằng năm và giai đoạn 2016-2020, nổi bật: Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN hằng năm đều tăng vượt so với Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao: số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 là 70,2 triệu người và tới năm 2019 là 86,5 triệu người.

Tính đến 31/8/2020, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 86,4 triệu người (đạt 98,14% kế hoạch được giao); số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh, đến tháng 8/2020 đạt 786.173 người, đặc biệt, chỉ tính riêng số người tăng mới năm 2019 bằng gấp hai lần kết quả về số người phát triển được giai đoạn 11 năm trước đó. Số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu của ngành BHXH tại Đại hội. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Năm 2015, toàn Ngành đã giải quyết cho gần 8,1 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH thì đến năm 2019 con số này là 12,5 triệu lượt người (tăng 54%). Năm 2015 toàn Ngành đã thanh toán chi phí KCB BHYT cho 130 triệu lượt người và đến năm 2019 đã thanh toán cho 184 triệu lượt người (tăng 41%). Hiện nay, BHXH Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho khoảng 3,2 triệu người hưởng.

Giảm từ 115 thủ tục hành chính năm 2014 xuống còn 27 thủ tục năm 2019; số lần thực hiện giao dịch bình quân giảm từ 12 lần/năm xuống còn 1 lần/năm… Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu 2018, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo 2017), trong đó chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 81 bậc so với Báo cáo 2017).

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối liên thông với 100% cơ sở KCB BHYT trong phạm vi toàn quốc (tuyến xã 10.376 cơ sở y tế, tuyến huyện 1.933 cơ sở y tế, tuyến tỉnh 540 cơ sở y tế, tuyến TW 48 cơ sở y tế).

Theo Thái Bình/Sức khỏe và Đời sống Link Gốc: Copy Link

https://suckhoedoisong.vn/ty-le-bao-phu-bhyt-gan-90-dan-so-vuot-chi-tieu-chinh-phu-giao-n181432.html

Tin liên quan

Phú Yên: Lợi ích nhiều mặt từ việc thực hiện tốt chính sách dân số

Sống khỏe - 19/04

Phú Yên: Lợi ích nhiều mặt từ việc thực hiện tốt chính sách dân số

Những năm qua, công tác dân số, sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình của Phú Yên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền; thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nhận BHXH một lần khi còn trẻ hay hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi về già?

Sống khỏe - 23/04

Nhận BHXH một lần khi còn trẻ hay hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi về già?

Thời gian đặt bút ký đơn đề nghị hưởng BHXH một lần chỉ mất chưa đến một phút nhưng nó sẽ mất đi rất nhiều thời gian tham gia BHXH mà bạn đã tích lũy.

Năm 2020, trên 500.000 chỉ tiêu xét tuyển vào đại học

Sống khỏe - 19/06

Năm 2020, trên 500.000 chỉ tiêu xét tuyển vào đại học

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, năm 2020, tổng chỉ tiêu xét tuyển đại học sẽ tăng thêm khoảng 10% so với năm 2019, khoảng trên 500.000 chỉ tiêu.

Tin cùng chuyên mục

Cô gái bị nhiễm trùng vì thẩm mỹ vùng kín tại spa

Sống khỏe - 14/10

Cô gái bị nhiễm trùng vì thẩm mỹ vùng kín tại spa

Sau khi đến một spa để phẫu thuật làm đẹp vùng kín, cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vùng kín bị chảy máu, nhiễm trùng, âm hộ biến dạng…

Nam công nhân bị máy cuốn văng đứt cơ ngực

Sống khỏe - 14/10

Nam công nhân bị máy cuốn văng đứt cơ ngực

Theo lời kể của bệnh nhân, khi đang làm việc, bệnh nhân bất ngờ bị máy chà văng vào áo rồi cuốn vào ngực phải. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện TWQĐ 108 cấp cứu.

Thủ tướng: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số

Sống khỏe - 14/10

Thủ tướng: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số

Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm đạt 70%, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe đạt 95% năm 2025, 100% năm 2030....

Chuyên gia chia sẻ những lưu ý không thể bỏ qua để biết lá phổi 'sạch'

Sống khỏe - 14/10

Chuyên gia chia sẻ những lưu ý không thể bỏ qua để biết lá phổi 'sạch'

Hiện có rất nhiều yếu tố gây các bệnh lý đường hô hấp, ung thư phổi. Để bảo vệ lá phổi và biết lá phổi 'sạch', chuyên gia chia sẻ những lưu ý dưới đây.

[Infographics] Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.122 ca mắc COVID-19

Sống khỏe - 14/10

[Infographics] Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.122 ca mắc COVID-19

Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.122 ca mắc COVID-19, trong đó 691 ca do lây nhiễm trong nước, 431 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Video nổi bật