'ATM việc làm' tiếp sức cho người lao động Ninh Thuận trong mùa dịch