'Bùng nổ' điểm chuẩn: Thí sinh 25 điểm trượt hết cả 8 nguyện vọng