[Infographics] Hơn 1 triệu người mắc COVID-19 ở Việt Nam đã khỏi bệnh