[Infographics] Khối ngành nào đang có tỷ lệ chọi cao nhất?

Khối ngành kinh doanh, quản lý thu hút nhiều nguyện vọng nhất, tuy nhiên khối ngành khoa học xã hội, du lịch, an ninh quốc phòng hiện đang có tỷ lệ chọi cao nhất.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khối ngành kinh doanh, quản lý thu hút nhiều nguyện vọng nhất, tuy nhiên khối ngành khoa học xã hội, du lịch, an ninh quốc phòng hiện đang có tỷ lệ chọi cao nhất./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/infographics-khoi-nganh-nao-dang-co-ty-le-choi-cao-nhat/583177.vnp

Tags: Khoa học xã hội  |  nguyện vọng  |  an ninh quốc phòng  |  thu hút  |  kinh doanh  |  Bộ Giáo dục và Đào  |  Thống kê