[Infographics] Sáu mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 8 tỷ USD

Trong 6 tháng năm 2021, có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 8 tỷ USD, chiếm 63,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, bao gồm điện tử, máy tính và linh kiện, hàng dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ...

Theo Tổng cụ Thống kê, điện thoại và linh kiện; điện tử, máy tính và linh kiện; hàng dệt may; giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng... là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu vượt 8 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/infographics-sau-mat-hang-dat-kim-ngach-xuat-khau-tren-8-ty-usd/724431.vnp

Tags: Kim ngạch xuất khẩu  |  Hàng dệt may  |  hàng xuất khẩu  |  máy tính

netRADIO     netTV