[Infographics] Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam ngày 17/10