'Vũ khí mới' chống Covid-19 có gì đặc biệt khiến nhiều nước châu Á đang lùng mua?