120 y, bác sĩ tham gia hành trình 'Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng'