3 Bộ trưởng cùng nói về 'lùm xùm' từ thiện của nghệ sĩ