4 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội mới nhất của Tổng cục Thống kê cho biết, 4 tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 44,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, 4 tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 44,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 627,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 340,3 nghìn lao động, tăng 17,5% về số doanh nghiệp, tăng 41% về vốn đăng ký và tăng 7,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Thống kê cho biết đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn từ năm 2017-2021 và tăng ở tất cả các ngành kinh tế.

Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Thống kê, điều này cho thấy sau thành công thực hiện mục tiêu kép 'vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội', niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2021-2025 tăng lên. Đây là những tín hiệu tích cực về triển vọng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

Riêng trong tháng 4/2021, cả nước có gần 14,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 179,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 94,6 nghìn người, tăng 33,1% về số doanh nghiệp, tăng 59,1% về vốn đăng ký và tăng 30% về số lao động so với tháng 03/2021.

Vốn đăng ký bình quân trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 14,2 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng ở tất cả các ngành nghề kinh doanh; trong đó, kinh doanh bất động sản là lĩnh vực tăng mạnh nhất 56,5%; tiếp đến là y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 41,9%; hoạt động dịch vụ khác 37,9%...

Về quy mô, doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 39.147 doanh nghiệp, chiếm 88,6%; ở quy mô 10-20 tỷ đồng chiếm 5,5%; từ 20 - 50 tỷ đồng chiếm 3%; từ 50 - 100 tỷ đồng là chiếm 1,4% và ở quy mô trên 100 tỷ đồng là 1,5%.

Cũng trong 4 tháng đầu năm nay, có 51.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, hơn 28.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 16.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 6.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Trung bình mỗi tháng có gần 12,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tập trung nhiều nhất ở ngành phân phối, y tế, giáo dục, khai khoáng, kinh doanh bất động sản, nông nghiệp. Hơn 91% doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 89% doanh nghiệp đã giải thể có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, hoạt động dưới 5 năm.

Theo Mỹ Trinh (th)/Tiêu Dùng Link Gốc:           Copy Link
https://tieudung.vn/doanh-nghiep/4-thang-dau-nam-2021-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-cao-ky-luc-52978.html

Tags: kinh tế  |  đăng ký  |  thành lập  |  lao động  |  hoạt động  |  kinh doanh  |  giải thể  |  thủ tục  |  vốn đăng ký  |  phát triển