8 nhóm dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã triển khai 8 nhóm dịch vụ công trực tuyến nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân và doanh nghiệp.

Cổng Dịch vụ công quốc gia triển khai 8 dịch vụ hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp. Ảnh chụp màn hình.

Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, hỗ trợ kịp thời, thuận lợi, công khai, minh bạch, Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên cơ sở liên thông điện tử giữa các cơ quan nhà nước trong xác nhận, xét duyệt, giúp người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục đơn giản, nhanh chóng tại nhà.

Cụ thể, 8 nhóm dịch vụ công hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được triển khai bao gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; Hỗ trợ người lao động ngừng việc; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Các dịch vụ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế cho doanh nghiệp; Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cá nhân; Gửi phản ánh, kiến nghị.

Theo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, quy trình thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được đơn giản tối đa, theo hướng tận dụng tối đa các dữ liệu đã kết nối, liên thông giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành của các cơ quan có thẩm quyền.

Việc này giúp cho các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không bị trùng lặp, không bị lợi dụng, trục lợi chính sách; giảm việc đi lại, tiếp xúc của đối tượng với chính quyền trong giải quyết chế độ, chính sách, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Về quy trình thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, khi người dân đăng nhập và khai, nộp hồ sơ trực tuyến (trừ các thành phần hồ sơ, dữ liệu đã được Cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các biểu mẫu sẽ được điện tử hóa), dữ liệu sẽ được chuyển đến cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận.

Sau khi nhận được xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Cổng Dịch vụ công quốc gia có trách nhiệm chuyển hồ sơ trực tuyến này đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh hoặc Phòng giao dịch Ngân hành Chính sách xã hội.

Trong trường hợp Hệ thống một cửa cấp tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu cho phép tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết thực hiện việc tiếp nhận và cập nhật trạng thái, kết quả giải quyết theo tài khoản do Cổng Dịch vụ công quốc gia cấp.

Theo Minh Thư/Đại Đoàn Kết Link Gốc:           Copy Link
http://daidoanket.vn/8-nhom-dich-vu-cong-truc-tuyen-ho-tro-nguoi-lao-dong-doanh-nghiep-5660457.html

Tags: COVID-19  |  dịch vụ công trực tuyến  |  Cổng dịch vụ công quốc gia  |  Dịch vụ công quốc gia  |  nhóm dịch vụ công