Anh phê duyệt thuốc Sotrovimab có thể hiệu quả đối với biến thể Omicron