Áp thấp nhiệt đới gây nắng nóng kéo dài ở miền Bắc và miền Trung