Asian Cup 2022: Chủ nhà Ấn Độ bị loại khỏi giải vì Covid-19