Bắc Giang đồng loạt dỡ bỏ chốt kiểm soát dịch Covid-19