Bắc Kinh mở rộng hạn chế đi lại, giảm đà COVID-19 trước Thế vận hội