Bạc Liêu hạ cấp độ dịch, chính thức trở về 'vùng xanh'