Bao giờ mới kết thúc đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ?