Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt, ở góc độ quản lý nhà nước cấp trung ương - Bộ Công Thương đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng. Qua đó, góp phần nâng cao công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh.

Thứ sáu, 26/11/2021 18:26

Thời sự

Tự hào là bộ đội Cụ Hồ 11:55

Tự hào là bộ đội Cụ Hồ

Thứ năm, 20/01/2022 | 14:49