Bất chấp lệnh cấm, 17 nam nữ vẫn hát karaoke ở Vĩnh Phúc