Bến Tre: Số ca F0 cao gấp gần 7 lần so với đỉnh dịch vào tháng 7/2021