Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM mở phòng khám hậu Covid-19