Bí thư Thị ủy TX Tân Uyên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Chiều 7/12, tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tiến hành bầu bổ sung một số nhân sự để kiện toàn bộ máy HĐND, UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Dành (ngoài cùng bên phải) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Kỳ họp đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương khóa X đối với bà Nguyễn Trường Nhật Phượng do kiêm nhiệm; đồng thời bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh Bình Dương, thành viên Ban Pháp chế giữ chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương khóa X.

Kỳ họp đã tiến hành bầu ông Nguyễn Việt Long, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bình Dương vào Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu ông Nguyễn Văn Dành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tân Uyên, Đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Theo Chính Phủ Link Gốc:           Copy Link
http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Bi-thu-Thi-uy-TX-Tan-Uyen-giu-chuc-Pho-Chu-tich-UBND-tinh-Binh-Duong/455362.vgp

Tags: Bình Dương  |  Phó Chủ  |  Trưởng Ban Pháp  |  Ông Nguyễn Văn Dành  |  Bình Dương Kỳ  |  Nguyễn Trường Nhật Phượng  |  Nguyễn Thị Thanh Mai  |  Hội LHPN Việt Nam  |  Ban Pháp  |  Nguyễn Việt Long