Bình Dương: Ra mắt trạm y tế lưu động đầu tiên trong doanh nghiệp