Bình Dương cho phép tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19