Bộ Công an nói gì về 58 thí sinh đạt 29,5 điểm trượt đại học?