Bộ GD-ĐT: Điểm thi cao là do thí sinh lựa chọn tập trung vào một số ngành