Bộ Quốc phòng cử quân y hỗ trợ Sóc Trăng phòng chống dịch