Bộ Y tế Ấn Độ: Đợt dịch do biến thể Omicron có thể ít nghiêm trọng