Bộ Y tế: Cần sàng lọc, phát hiện sớm người nghi nhiễm SARS-CoV2