Bộ Y tế đề nghị ''đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng'' để không bỏ sót tiêm mũi 3 cho người dân