Đại dịch COVID-19: Omicron sở hữu số lượng đột biến chưa từng có