Bộ Y tế đề xuất mua 21,9 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi