Bộ Y tế giao 37 bệnh viện, viện tuyến trên tiếp nhận điều trị người bệnh Covid-19