Bộ Y tế tiếp nhận hơn 1 triệu liều vaccine Abdala của Cuba