Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên